Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku Twojego komputera. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza Ideative Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-683), przy ul. Trylińskiego 16/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611567, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 7393883855 oraz REGON 364132449, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Cookies

1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:

Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:

analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

 

III. Dane osobowe

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Ideative Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-683), przy ul. Trylińskiego 16/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611567, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 7393883855 oraz REGON 364132449, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

Kontakt do Administratora danych możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@ideative.pl lub numer telefonu: 786 844 332 lub listownie pod adresem: Ideative Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16/1, 10-683 Olsztyn.

2. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Formularz kontaktowy

Na niniejszej stronie internetowej istnieje możliwość wysłania formularza kontaktowego. Podczas tej czynności przekazujesz nam takie dane osobowe, jak swoje imię, adres e-mail oraz treść wiadomości. Dane te są później wykorzystywane do stworzenia oferty oraz kontaktu z Tobą w celu jej przedstawienia.

Pixel Facebooka

W witrynie zainstalowany jest Pixel Facebooka. Pozwala na profilowanie Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz wyświetlanie im odpowiednich reklam za pośrednictwem portalu facebook.com. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na pozyskiwanie tych danych.

Google Analitycs

Na stronie internetowej zainstalowany jest kod śledzący Google Analytics, który służy zliczaniu statystyk strony www. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na pozyskiwanie tych danych.

3. Jakie dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy?

Poprzez naszą stronę internetową pozyskujemy i jesteśmy administratorami takich danych, jak:

 1. adres e-mail
 2. imię
 3. treść wiadomości

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł skorzystać z takich funkcji na naszej stronie, jak wysyłka Formularza kontaktowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem zbierania powyższych danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikom korzystanie z funkcji zaprezentowanych w witrynie tj. wysyłki Formularza kontaktowego. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy tak długo, aby przeprowadzić cały proces realizacji zlecenia. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

6. Komu udostępniamy dane osobowe?

W naszej witrynie zainstalowany jest Pixel Facebooka, co pozwala na profilowanie Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz wyświetlanie im odpowiednich reklam za pośrednictwem portalu facebook.com. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika przekazywane są do Facebook INC, który jest ich administratorem.

Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest kod śledzący Google Analytics, który służy zliczaniu statystyk naszej strony www. W takiej sytuacji dane także przekazywane są do Google LLC, który jest ich administratorem.

7. Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 1. wglądu do danych
 2. zmiany danych lub ich usunięcia z bazy
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych
 4. przeniesienia danych
 5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@ideative.pl lub numer telefonu: 786 844 332 lub listownie pod adresem: Ideative Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 16/1, 10-683 Olsztyn. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).